Tag Archive | tagalog sermon

Devoted to Good Works (Titus 3:1-15)

Devoted to Good Works (Titus 3:1-15)

Last week, pinag-usapan natin ang Titus 2:11-14: “the grace of God…training us to renounce ungodliness…and live godly lives…” Binigyang-diin ko sa na sa laban natin sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan, ang kailangan natin ay hindi “try harder, do better next time, keep a list of do’s and don’t’s” approach as if kaya […]

Grace for Your Daily Mess (Titus 2:11-15)

Grace for Your Daily Mess (Titus 2:11-15)

Pursuing godliness is not easy. Kahit sa ating mga Cristiano na. Kahit nga sa aming mga pastor na, mahirap pa rin. Honestly, I’m still battling against lust and pride, and inaamin kong I still fail in loving my wife, my kids, our church and the lost as God wants me too. At natuklasan ko rin […]

Gospel-Magnifying Godliness (Titus 2:1-10)

Gospel-Magnifying Godliness (Titus 2:1-10)

Natural sa ating mga Filipino ang pakikisama. Kung ano ang ginagawa ng mga kaopisina, kaklase, kaibigan, yun din ang ginagawa natin. Natural sa atin yun kasi gusto natin cool ang tingin sa ‘tin, accepted tayo. Pero dahil ang tao makasalanan, ang mundo natin puno ng kasamaan, karaniwan ang pakikisama ay nagiging pakikisama (napapasama). Kung tayo […]

Religious But Ungodly (Titus 1:10-16)

Religious But Ungodly (Titus 1:10-16)

Noong bata tayo, itinuro sa atin ng ating mga magulang kung ano ang tama at mali. Kung ang buhay natin ay nasa tama, mapapaayos tayo. Kung hindi, mapapahamak tayo. Tulad ng tungkol sa droga, na sabi nila ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng limang katao sa isang concert noong Linggo nang madaling araw, bagamat […]

Gospel Integrity in Leadership (Titus 1:5-9)

Gospel Integrity in Leadership (Titus 1:5-9)

Dati, kami lang ni Jodi ang naghuhugas ng pinagkainan. Pero ngayon, si Daniel nasasanay na rin. Minsan siya pa ang magvolunteer. Minsan naman, parang ayaw namin kasi masyadong magastos sa pagsabon, minsan may naiiwan pang sabon. Pero ito ay isang halimbawa ng saya ng isang magulang, ang makita ang anak na nasasanay sa gawaing bahay, […]

The Gospel and Godliness (Titus 1:1-4)

The Gospel and Godliness (Titus 1:1-4)

Mula ngayon hanggang sa June, pag-aaralan natin ang sulat ni Apostle Paul kay Pastor Titus ng Crete Grace Community Church sa Greece, mid-60s AD. Maikling sulat, pero hitik na hitik sa gospel. Kaya nga ang title ng series natin ay Good News, Good Work. Merong Mabuting Balita, at ito ay tungkol kay Cristo at sa kanyang mabuting ginawa […]

Ano Na Pagkatapos ng Eleksiyon?

Ano Na Pagkatapos ng Eleksiyon?

Bukas na ang eleksiyon. Karamihan sa atin ay boboto at magdedesisyon kung sino ang iboboto. Pero tulad ng napag-usapan natin last week, ang mas mahalagang tanong na dapat nating sagutin ay ito: “Ano ang kalagayan ng puso ko sa pagboto?” Bilang mga tagasunod ni Cristo, nasa atin ba ang wisdom, humility, love, faith and hope […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,061 other followers