Devoted to Good Works (Titus 3:1-15)

Last week, pinag-usapan natin ang Titus 2:11-14: “the grace of God…training us to renounce ungodliness…and live godly lives…” Binigyang-diin ko sa na sa laban natin sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan, ang kailangan natin ay hindi “try harder, do better next time, keep a list of do’s and don’t’s” approach as if kaya… More Devoted to Good Works (Titus 3:1-15)

Gospel-Magnifying Godliness (Titus 2:1-10)

Natural sa ating mga Filipino ang pakikisama. Kung ano ang ginagawa ng mga kaopisina, kaklase, kaibigan, yun din ang ginagawa natin. Natural sa atin yun kasi gusto natin cool ang tingin sa ‘tin, accepted tayo. Pero dahil ang tao makasalanan, ang mundo natin puno ng kasamaan, karaniwan ang pakikisama ay nagiging pakikisama (napapasama). Kung tayo… More Gospel-Magnifying Godliness (Titus 2:1-10)

Gospel Integrity in Leadership (Titus 1:5-9)

Dati, kami lang ni Jodi ang naghuhugas ng pinagkainan. Pero ngayon, si Daniel nasasanay na rin. Minsan siya pa ang magvolunteer. Minsan naman, parang ayaw namin kasi masyadong magastos sa pagsabon, minsan may naiiwan pang sabon. Pero ito ay isang halimbawa ng saya ng isang magulang, ang makita ang anak na nasasanay sa gawaing bahay,… More Gospel Integrity in Leadership (Titus 1:5-9)

Four Sabbath Lessons

Kailangan mong huminto at magpahinga para mas makinig mabuti sa Diyos. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong ibukas ang puso mo para sa kanya. Kailangan mong maging honest sa mga struggles mo at humingi ng tawad sa kanya. Kailangan mong laging alalahanin ang natapos nang ginawa ni Cristo para sa iyo. Kailangan mong huminto muna sa pagtatrabaho o sa ministeryo, kasi mas mahalaga sa Diyos ang puso mo kaysa sa trabaho o ministeryo mo.… More Four Sabbath Lessons