Part 9 – On Curses (Psalm 137)

Hindi tamang iwanan na natin ang pag-aaral natin sa Psalms kung hindi ko tatalakayin ang mga awit na tulad ng Psalm 137. Mahirap pag-aralan, mahirap ipaliwanag, mahirap siyasatin kung paano isasabuhay ang mga katulad nito. Ano’ng mararamdaman mo pag narinig mo ‘to: “Kayong mga taga-Babilonia, kayoʼy wawasakin! Mapalad ang mga taong lilipol sa inyo gaya ng … More Part 9 – On Curses (Psalm 137)

Part 7 – Faithful God, Unfaithful People (Psalms 105-106)

Note: This is not your usual sermon. I simply tell the stories embedded in Psalms 105-106 (they being historical psalms) and draw out briefly the theology of those stories. In response, you have to repeat the story to a partner, then share as thanksgiving your personal stories of God’s faithfulness (in part 1) and then share … More Part 7 – Faithful God, Unfaithful People (Psalms 105-106)

Part 3 – How Majestic is Your Name (Psalm 8)

Kung binabasa ninyo ang Psalms, well and good. Pero hindi sapat na basahin lang. Dapat matuto tayong basahin ito nang tama, ayon sa intensyon ng Diyos sa pagkakasulat nito. Ang aklat ng Mga Awit/Salmo tulad din ng iba pang bahagi ng Bibliya ay dapat basahin nang gospel-centered. The gospel is Story, the Good News of … More Part 3 – How Majestic is Your Name (Psalm 8)

Part 1 – Don’t Read the Psalms

“As you read this portion of God’s Word, make these prayers to God your own, and consider the ways these Psalms are good news to us — expressing the full range of our emotions, and ultimately bringing our minds to rest on the finished work of Christ on behalf of sinners” (ESV Gospel Transformation Bible). As you meditate on the psalms, meditate on Jesus. … More Part 1 – Don’t Read the Psalms

Part 9 – Making Disciples of All Children

Tayong mga magulang, parehong tatay at nanay, magkatulong bilang disciplemakers ng ating mga anak, tumutulong sa kanila para mas makilala nila si Jesus, magtiwala kay Jesus at sumunod kay Jesus. Parenting is making disciples of your children. Disciplemaking is spiritual parenting. May anak ka man o wala, the mission is the same. … More Part 9 – Making Disciples of All Children

Part 7 – Love, Sex and Holiness

“For this is the will of God, your sanctification…” (v. 3). Klarong-klaro ang kalooban ng Diyos. Our sanctification. Noong tayo’y iniligtas ni Cristo, sinimulan din niya ang image restoration project sa atin. Para unti-unti, araw-araw, progressively, hinahatak niya tayo palayo sa kasalanan at kamunduhan, at inilalapit niya tayo sa Diyos at sa kanyang kabanalan para tayo’y maging tulad niya. Yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, single ka man o may asawa. Our goal in life is not pursuing marriage, but pursuing Christ. Not to be someone na ila-like ng maraming tao o ng crush mo, but to be someone like Christ. … More Part 7 – Love, Sex and Holiness

Part 6 – Singleness and “Undivided Devotion”

Sa sermon series natin na #MayForever, pinag-uusapan natin na natural sa lahat ng tao ang magdesire ng satisfaction at fulfillment sa relationships. Ang Diyos ang naglagay niyan sa puso natin. And we are spending a lot of time na pag-usapan kung ano ang itinuturo ng Salita ng Diyos tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Kasi naman, … More Part 6 – Singleness and “Undivided Devotion”

Part 5 – Ang Tunay na Kagandahan

Wala namang masamang maghangad ng kagandahan, and I believe it is part of God-given desire sa mga babae na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. To desire beauty is to reflect the image of God our Creator, na ang nilikha niya ay talaga namang napakaganda. Anumang good desire kapag ginagawa nating pinakamahalaga, na-iidolize natin. Sa halip na ang Diyos ang mabigyan ng karangalan, in desiring beauty you desire to draw attention to yourself. Kaya ang sabi ni Peter sa mga babae, magkaroon sila ng tamang priority when it comes to beauty. “Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear” (1 Peter 3:3). … More Part 5 – Ang Tunay na Kagandahan

Part 2 – Healing for the Brokenhearted

Last week, nakita natin ang magandang disenyo ng pag-aasawa. Na ito ay salamin ng relasyon ni Cristo at ng church (Eph. 5:32). Ibig sabihin, sa paghahanap natin ng ka-forever natin, nandun yung longing natin for good marriage relationship – single ka man o hindi. Yung desire natin para sa isang forever love – “Never Stopping, … More Part 2 – Healing for the Brokenhearted