Confession and Repentance (Ezra 9-10)

Mahirap na masanay sa kasalanan. Noong una mong ginawa naramdaman mo ang konsensya mo na nagsasabing guilty ka. Pero pag naulit, at kung paulit-ulit, natatahimik na ang konsensya mo, nasasanay na, namamanhid na ang puso mo, may kalyo na. Kahit pa laging nakikinig ka ng sermon every Sunday o sumusunod sa Bible reading plan, you can remain unmoved by the Word of God. Delikado 'yan. Wag sanang mangyari 'yan sa bawat isa sa inyo.

Advertisements

Pwedeng lagi mong naririnig ang gospel. Pwedeng bukambibig mo din ang gospel. Pwedeng you're also leading a gospel ministry. Pero kung di 'yan makapenetrate deeper sa heart mo, kung ang affections mo ay still clinging to your sinful and selfish desires, kung walang nagiging fruit of genuine repentance - you remain unchanged, you're living in... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: