It is Finished! (Ezra 5-6)

We don't really have any reason to stop doing his work. Hindi pwedeng saka na, hindi pwedeng mamaya na. Dapat ngayon na. Bakit? Because grace is available to us. Joy is waiting for us at the end. When we do his work to the end, we get the joy, God gets the glory. Forever.

Advertisements

Stand Firm (1 Peter 5:8-14)

Dito sa gospel na 'to tayo tumatayo at mananatiling nakatayo. This is about persevering fatih. We believe in the gospel hindi lang sa simula, kundi hanggang sa katapusan. If you don't stand in the gospel, you will not stand at all. If you don't go deeper into the gospel, you will not go farther in the Christian life.

Sola Fide Part 3 – Perseverance of the Saints

Matinding pagsubok ang pinagdadaanan ng mga kapatid natin sa iba't ibang bansa tulad ng Iran, North Korea, Sudan, Nigeria, Sri Lanka. Sa pag-uusig na ginagawa sa kanila, kailangan nating ipanalangin na magpatuloy sila sa pananampalataya. Matindi rin naman ang kinakaharap ng maraming Cristiano sa bansa natin, maraming nagiging kampante sa kalagayan nila at hindi na... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: