The Wisdom of God (1 Cor. 2:6-16)

Ang pinakamahalagang tanong na dapat mong tanungin sa bawat desisyon ay hindi: Mas kikita kaya ako nang malaki? Mas makikilala kaya ako ng mga tao? Mas dadami kaya ang miyembro ng church? Mas magugustuhan kaya ito ng mga tao? Mas magiging kumportable kaya ito sa akin? Hindi 'yan, dapat ganito: Ang gagawin ko kaya ay magpapakita na ang tiwala ko ay nasa Diyos?

Advertisements

Part 2: How to Fight

This sermon shows biblical strategies for fighting sin. It also exposes our common yet unbiblical approaches in dealing with sin in our lives. http://www.audiomack.com/song/derick-parfan/how-to-fight Introduction¬† | ¬†Part 1 Desire to Overcome Sin Meron akong kaibigang nakausap kamakailan lang. Committed Christian siya. Aktibo sa ministry. Nagtuturo ng Salita ng Diyos. Pero malalim ang struggle niya sa... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: