Magkaaway ba ang “gospel” at ang “law”?

Our church is currently on a new journey through The Ten Commandments. Last September 30, during our 32nd anniversary celebration, nagbigay ako ng introduction kung ano ang purposes ni God sa Sampung Utos at ano ang kinalaman nito sa buhay Cristiano natin ngayon. Sinabi ko sa simula ng sermon: Yes, gusto nating maging “deeper into the gospel.” Pero... Continue Reading →

Advertisements

Ang Sampung Utos (Intro)

Both legalism and antinomianism spring from a failure to understand the nature of the law and its function sa Christian life. Kung "low" ang view natin ng "law", we will not grow deeper into the gospel. Pero kung we will recover a high view of the law, masasabi nating: "Dahil kay Jesus, love ako ni Lord, accepted na niya ako. Dahil diyan, masaya ang puso ko sa pagsunod sa mga utos niya."

Grace for Blasphemers

The third commandment is, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain: for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain." Who is guilty of breaking this commandment? Is grace available for blasphemers?

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: