Unfailing Love (Malachi)

Slide2Ang title ng sermon series na ito ay “Unfailing Love.” Bakit? Unang-unang sinabi ng Diyos sa kanila, “Mahal ko kayo” (1:2 ASD). Sa MBB, “Inibig ko na kayo noong una pa man.” Sa ESV, “I have loved you.” Ang daming kasalanan ng mga Judio sa kanya, at iisa-isahin natin ito sa series na ‘to. Pero ang unang sinabi ng Diyos ay hindi panunumbat. Hindi tulad ng isang asawang pagdating ng asawa na gabi na, “Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na a. Hindi ka man lang nagtext. Amoy alak ka pa. Umiinom ka na naman. Hindi ka na nga nagtatrabaho. Ang tamad-tamad mo. Siguro nambababae ka pa.” Sa kabila ng napakaraming kasalanan ng kanyang bayan, ang unang sinabi ng Diyos ay “I love you.” Mahal ko kayo noon pa man. Mahal ko pa rin kayo hanggang ngayon. At makatitiyak kayong mananatili ang pagmamahal ko sa inyo magpakailanman.

1 God’s Electing Love (Malachi 1:1-5)  |  MP3  |  PDF

2 Failure of Worship (Malachi 1:6-14)  |  MP3  |  PDF

3 Priestly Failures (Malachi 2:1-9)  |  MP3  |  PDF

4 Faithless! Faithless! Faithless! (Malachi 2:10-16)  |  MP3  |  PDF

5 Refiner’s Fire (Malachi 2:17-3:6)  |  MP3  |  PDF

6 Tithing and Everything (Malachi 3:6-12)  |  MP3  |  PDF

7 True Spirituality (Malachi 3:13-4:6)  |  MP3  |  PDF

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s