Trusting in a Tightrope Walker

True saving faith is child-like faith. "Sapagkat ang mga katulad [ng mga bata] ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos," sabi ni Jesus (Marcos 10:14).  Bakit tulad ng isang bata ang pananampalatayang makapagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos? Ang isang bata, lalo na ang mga sanggol, ay hindi sa sarili nila nagtitiwala. Hindi nila kayang magtrabaho... Continue Reading →

Advertisements

500 Years Ago…

Exactly 500 years ago today... October 31, 1517 when Martin Luther posted his 95 Theses sa gate of Wittenberg chapel sa Germany. Naglalaman ito ng series of protest sa mga maling doktrina ng Roman Catholic Church. Hindi niya naimagine na it will spark the Protestant Reformation. Don't think that "old guys" movement itong Reformation. That... Continue Reading →

Sukdulang Biyaya (music video)

Ang sola gratia (grace alone) ay dinisenyo ng Diyos para magsilbing gasolina para pagliyabin ng Espiritu sa puso natin ang soli Deo gloria (to the glory of God alone). Kaya marapat lang na kung tayo'y namamangha sa kanyang biyaya para sa ating mga makasalanan, sambahin natin siya sa pamamagitan ng awit na 'to... https://www.youtube.com/watch?v=2HImaf08eHs For more tagalog... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: