Healing of Our Father Wounds

You're a good good Father It's who you are, it's who you are, it's who you are And I'm loved by you It's who I am, it's who I am, it's who I am Because you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us

Advertisements

Trusting in a Tightrope Walker

True saving faith is child-like faith. "Sapagkat ang mga katulad [ng mga bata] ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos," sabi ni Jesus (Marcos 10:14).  Bakit tulad ng isang bata ang pananampalatayang makapagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos? Ang isang bata, lalo na ang mga sanggol, ay hindi sa sarili nila nagtitiwala. Hindi nila kayang magtrabaho... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑