Part 2 – A Gospel-Shaped, Hope-Filled Worship (1 Peter 1:3-5) by Eric Hernandez

  “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God’s … More Part 2 – A Gospel-Shaped, Hope-Filled Worship (1 Peter 1:3-5) by Eric Hernandez

Deeper into the Gospel in 1 Peter (a reading guide)

You can use the following reading guide and Bible reading plan to supplement our study on 1 Peter. Author and Date Si apostol Pedro ang nagsulat nito (1:1). Dati siyang mangingisda pero ngayon ay isa nang apostol, at siyang “nakasaksi sa mga paghihirap ni Cristo” (5:1 ASD). Malamang na isinulat niya ito mula sa Roma … More Deeper into the Gospel in 1 Peter (a reading guide)

Part 1 – Perfect Words of Grace (1 Peter 1:1-2; 5:12-14)

Sunud-sunod man ang mga paghihirap na maranasan mo, sunud-sunod din ang biyaya ng Diyos para sa ‘yo. Matambakan ka man ng maraming problema sa buhay, tambak din ang pangako ng Diyos na maaari mong panghawakan. When life is hard, and it is, his grace is enough and will always be enough for you. … More Part 1 – Perfect Words of Grace (1 Peter 1:1-2; 5:12-14)

Gospel Shaped Pastor: A Conference for Younger Pastors (May 4-5, 2018)

We measure success in our pastoral ministry na para bang ang disenyo ng Diyos sa church ay katulad lang din ng sistema sa mundong ito. We feel successful kapag mas marami ang attendance ‘pag Sunday, ‘pag mas maganda ang church facilities, ‘pag mas malaki ang budget, ‘pag mas attractive ang mga programs. Kapag nakatali ang … More Gospel Shaped Pastor: A Conference for Younger Pastors (May 4-5, 2018)

Soli Deo Gloria Part 3 – All Nations for God’s Glory

Gospel Ambition: Deeper+Wider. Yan ang theme ng iDisciple Youth Leadership Camp na dadaluhan ng 30 youth natin sa Dec. 26-29 sa Baguio. I will also give one plenary message. Pray for us na itong mga kabataan natin ay mdfagkaroon ng mas mataas na ambition na nakasentro sa gospel, hindi sa pag-aaral, hindi sa relasyon, hindi … More Soli Deo Gloria Part 3 – All Nations for God’s Glory

Soli Deo Gloria Part 2 – All of Salvation for God’s Glory

Nakapagtataka na kahit alam na naman nating makasalanan tayo at kailangan natin ang tulong ng Diyos para tayo’y maligtas, para tayo’y maging matuwid sa harapan niya, somehow gumagawa pa rin tayo ng paraan para tumaas ang tingin natin sa sarili natin, so that we can feel good about ourselves. Hindi naman din pala nakapagtataka kung … More Soli Deo Gloria Part 2 – All of Salvation for God’s Glory

Soli Deo Gloria Part 1 – All of Creation for God’s Glory

The worship of God must be at the center of our gathering every Sunday, kasama na siyempre ang preaching of the Word of God, dahil siya naman talaga ang dapat nasa sentro at focus ng lahat. Ang nakalulungkot, to echo the statement of The Cambridge Declaration of the Alliance of Confessing Evangelicals (1996), we fail … More Soli Deo Gloria Part 1 – All of Creation for God’s Glory

Sola Fide Part 3 – Perseverance of the Saints

Matinding pagsubok ang pinagdadaanan ng mga kapatid natin sa iba’t ibang bansa tulad ng Iran, North Korea, Sudan, Nigeria, Sri Lanka. Sa pag-uusig na ginagawa sa kanila, kailangan nating ipanalangin na magpatuloy sila sa pananampalataya. Matindi rin naman ang kinakaharap ng maraming Cristiano sa bansa natin, maraming nagiging kampante sa kalagayan nila at hindi na … More Sola Fide Part 3 – Perseverance of the Saints

Solus Christus Part 3 – Christ the King

Sabi sa dulo ng Ligonier Statement on Christology: “Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat ng bagay. Si Jesu-Cristo ang Panginoon; purihin natin ang banal Niyang Pangalan magpakailanman. Amen.” Yan ang pinag-aaralan natin nitong nakaraang tatlong linggo sa solus Christus, Christ alone. At tinitingnan … More Solus Christus Part 3 – Christ the King

Solus Christus Part 2 – Christ the Priest

Listen on YouTube  |  Download mp3 Para sa atin, tinupad Niya ang Kautusan, binayaran ang kasalanan, at pinawi ang galit ng Diyos. Kinuha niya ang suot nating maruming basahan at pinalitan ng balabal ng kanyang katuwiran. Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat ng bagay. Si … More Solus Christus Part 2 – Christ the Priest

Solus Christus Part 1 – Christ the Prophet

Sa dulo ng Ligonier Statement on Christology ganito ang nakasaad: “He is our Prophet, Priest, and King, building His church, interceding for us, and reigning over all things.” “Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat ng bagay.” Sa isinulat na Preface ni RC … More Solus Christus Part 1 – Christ the Prophet

“The Word Made Flesh” (w/ Tagalog version)

Last year, Ligonier Ministries released “The Word Made Flesh”: The Ligonier Statement on Christology. Ligonier founder and Bible teacher R. C. Sproul explains why: Who is Jesus Christ? Nearly every adult person has formed some opinion of Jesus. These opinions may be superficial, uninformed, or downright heretical. The truth about Jesus, not mere opinion, matters … More “The Word Made Flesh” (w/ Tagalog version)

“Rightly Handling the Word”: Applying Sola Scriptura (by Aldrin Capili)

“Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth” (2 Tim. 2:15 ESV). “Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan” (ASD). Listen on YouTube  |  Download … More “Rightly Handling the Word”: Applying Sola Scriptura (by Aldrin Capili)

What is the True Power of the Church?

Image source: https://flic.kr/p/ddVjXb The power of the church, rightly defined, is the ministry of God’s Word. This means that power resides, not in the ministers themselves, but in their office; in fact, less in their office than in the Word which they administer. Their only power to command, their only authority to teach, lies in the … More What is the True Power of the Church?

Sola Scriptura Part 3 – The Sufficiency of the Bible

To celebrate the historical, doctrinal and practical significance of the 500 years of Protestant Reformation (1517-2017), ang sermon series natin ngayon ay ang five foundational doctrines ng panahong iyon. Tinatawag itong The Five Solas. Through the efforts of a lot of pastors and Christian leaders from many churches, nagsisimula nang magkaroon ng bagong reformation ngayon. … More Sola Scriptura Part 3 – The Sufficiency of the Bible

Sola Scriptura Part 2 – The Clarity of the Bible

Pangalawang bahagi na tayo ngayon ng pag-aaral natin sa Sola Scriptura for this month of August. Hanggang December, Five Solas ang sermon series natin. Itong lima na ‘to ang five doctrinal pillars na nagpasabog ng tinatawag na Protestant Reformation simula 1517. At nagpapatuloy ang Reformation na ‘yan hanggang ngayon. Sola Scriptura – by Scripture alone. … More Sola Scriptura Part 2 – The Clarity of the Bible

Sola Scriptura Part 1 – The Authority of the Bible

Starting today until December, ang bagong series natin ay entitled Five Solas. Doctrinal at theological ang series na ‘to. Bakit kailangan? Bakit ganyan kahaba? Bakit hindi mas practical na series about family, money, work, relationships, etc? Tanggalin na natin yung maling kaisipan na kapag doctrinal hindi practical. Sobrang practical pa nga. Bakit? Ang problema kasi … More Sola Scriptura Part 1 – The Authority of the Bible

The Five Solas of the Reformation

Magsisimula na sa Sunday (August 13) ang bagong sermon series entitled The Five Solas. This year marks the 500th anniversary of the Protestant Reformation. Hindi lang for historical reason kaya merong ganitong sermon series. Kung tutuusin kasi, hindi pa tapos ang reformation sa church. We need to rediscover anew the gospel of God’s grace. Itong five solas ang rallying cry ng … More The Five Solas of the Reformation