Highlights: “The Gospel According to God”

“Jesus received no help or succor in his death. He suffered under the relentless, unrelieved terrors of divine wrath and fury against sin. God arrived in the blackness at Calvary to bring judgment, not on the ungodly, but on his Son. God brought the outer darkness of hell to Calvary that day as he unleashed the full extent of his wrath against the sins of all who would ever believe in Jesus Christ. Infinite wrath moved by infinite righteousness brought infinite punishment on the eternal Son.”

Advertisements

Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: