Servants and Stewards (1 Cor. 3:18-4:5)

We must not let ourselves or anyone else be judged in the court of human opinion. It is God's opinion that matters. Yun ang totoo. What God says about you trumps all other opinions. Ang papuri, parangal, at approval na galing sa Diyos sa araw na yun ay a million times better than sa mga panandaliang papuri, parangal at approval na matatanggap natin sa mga tao ngayon.

Featured post

Gospel Awakening: 2019 Pastors Conference

We invite you to a come to our two-day conference for pastors and church leaders on October 30-31 at International Baptist Church of Manila in Makati. This year's theme is "Gospel Awakening: An Urgent Call for the Church to Put the Gospel Back at the Center of Life and Ministry."

Featured post

Identity and Ministry (1 Cor. 3:1-17)

We all have to evaluate how we do ministry. Kasi mahalaga na tama ang pagkakilala natin sa sarili natin bilang Christians, sa mga leaders natin bilang mga lingkod at katiwala ng Diyos, at sa church natin bilang "God's field, God's building and God's temple."

Featured post

The Wisdom of God (1 Cor. 2:6-16)

Ang pinakamahalagang tanong na dapat mong tanungin sa bawat desisyon ay hindi: Mas kikita kaya ako nang malaki? Mas makikilala kaya ako ng mga tao? Mas dadami kaya ang miyembro ng church? Mas magugustuhan kaya ito ng mga tao? Mas magiging kumportable kaya ito sa akin? Hindi 'yan, dapat ganito: Ang gagawin ko kaya ay magpapakita na ang tiwala ko ay nasa Diyos?

Featured post

Nothing But Christ (1 Cor. 2:1-5)

Ang ipiprisinta natin (in life, in preaching or any ministry) ay hindi kung ano ang gusto natin o ng ibang tao, kundi kung sino si Cristo at ano ang ginawa niya sa krus para sa atin. Hindi kung ano ang gusto, kundi kung ano ang kailangan. Si Cristo lang, walang kumpromiso.

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: