Ang Ikalawang Utos

Tayo namang mga evangelical Christians, we are quick to condemn the Roman Catholics. Tapos tingin natin tayo ang righteous, tayo ang sumusunod sa second commandment. Tama nga na ipaliwanag din natin sa kanila how they violate God's commands, pero hindi sa paraang ipinamumukha natin sa kanila na tayo ang lawkeepers. Ang tanong, nakasunod ba tayo sa second commandment?

Featured post

Idol-Exposing X-Ray Questions

Use these questions to confess your sins and bring your idols to the light. Madi-discover n'yo na your idols that you hold so dear for so long will always disappoint you. Then, pag-usapan n'yo si Jesus at kung paanong siya at ang ginawa niya para sa atin ay infinitely better than all our idols put together. And he will never disappoint. Not ever.

Featured post

Ang Unang Utos

Heto ang una, at siyang pinakamahalaga sa sampung utos, "Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin." Makikita mong paulit-ulit ang ganyang utos all throughout the Old Testament. Para tayong mga batang ayaw makinig, ang hinang umintindi, at matigas ang ulo. Sa New Testament, valid pa rin 'yang command na 'yan. As long as God is God, that command remains in place. Walang amendment, walang charter change. "Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyosan" (1 Jn. 5:21). "Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan" (1 Cor. 10:14).

Featured post

Magkaaway ba ang “gospel” at ang “law”?

Our church is currently on a new journey through The Ten Commandments. Last September 30, during our 32nd anniversary celebration, nagbigay ako ng introduction kung ano ang purposes ni God sa Sampung Utos at ano ang kinalaman nito sa buhay Cristiano natin ngayon. Sinabi ko sa simula ng sermon: Yes, gusto nating maging “deeper into the gospel.” Pero... Continue Reading →

Featured post

Ang Sampung Utos (Intro)

Both legalism and antinomianism spring from a failure to understand the nature of the law and its function sa Christian life. Kung "low" ang view natin ng "law", we will not grow deeper into the gospel. Pero kung we will recover a high view of the law, masasabi nating: "Dahil kay Jesus, love ako ni Lord, accepted na niya ako. Dahil diyan, masaya ang puso ko sa pagsunod sa mga utos niya."

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑