treasuringCHRIST Philippines

Gospel-centered sermons, articles, Bible study guides and other disciple-making resources for the Filipino Church

#WalangForever? Kay Jesus #MayForever

single ka man o married, in relationship o it's complicated, if you are in Jesus, ito ang sabi niya sa iyo:

I’ve never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love! (Jeremiah 31:3 The Message)

#MayForever

Lahat tayo, lahat ng tao, kahit anong lahi o kultura, we all long for intimate, loving relationships lalo na ang pag-aasawa. Yan ang most intimate of all human relationships. Walang ibang relasyon sa pagitan ng dalawang tao ang may higit na potential for highest joy (and greatest pain!) kaysa sa relasyong mag-asawa. But we long not just to have that relationship for 3 months or 3 years or 30 years.

We want something that will last, hindi matatapos, hindi magwawakas, hindi masisira. “What a person desires is unfailing love” (Pro 19:22 NIV). Sa ESV, “What is desired in a man is steadfast love.” By biblical definition, true love “never fails” – “ang pag-ibig ay walang hangganan” (1 Cor. 13:8). We all long for that kind of love. “Love [that] will last forever” (NLT).

Pero karamihan sa atin, nandoon yung disappointments, frustrations, pains, wounds, dahil based on experience parang mahirap, parang imposible na maranasan ang ganyang forever love. Pero ang prayer ko, every Sunday marinig n’yo yung good news na galing sa Salita ng Diyos na posible at promise niya na bawat isa sa atin na nakay Cristo mararanasan natin yang forever love na iyan na pinakahahanap-hanap natin.

Part 1  |  Part 2


Marriage cannot heal our broken hearts. But God will use your marriage to heal you. To show who you are. To show how much you need Jesus. To show you who Jesus is for you. To make you holy. To make you more like Jesus. Kung nais niya na mapalapit ka sa kanya, that he may be glorified, gagawin niya ang lahat para matanggal ang anumang balakid, anumang kasalanan para maging tulad tayo ni Cristo. God is more committed to our holiness than to our happiness in marriage or any other human relationships. For when we are growing in holiness, we will see God face to face. And when we see him, then we will truly be happy. For all eternity. Forever.

%d bloggers like this: