Tag Archive | tagalog sermon

Gospel-Shaped Worship

Gospel-Shaped Worship

Sa nakaraang dalawang Linggo, tinulungan ko kayo kung paano magiging gospel-centered o gospel-driven ang personal Bible reading at prayer life n’yo. Bible reading and prayer – dalawa sa pinakamahalagang spiritual disciplines na kailangan nating matutunan at palagiang ipractice bilang mga disciples ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan nito, inaalala natin kung gaano kalaki ang pagmamahal sa […]

Lahat-Lahat (Col. 4:7-18)

Lahat-Lahat (Col. 4:7-18)

Oo nga’t totoong kay Cristo wala nang kulang, pero ginagamit niya ang ibang tao, mga kapatid kay Cristo, para mas paniwalaan natin sa puso natin ang katotohanang ito. Oo nga’t si Cristo lang ang kailangan natin. Pero kaakibat din nito ang katotohanang kailangan natin ang isa’t isa. Nadarama natin ang pag-ibig, pagkalinga, pagpapalakas ni Cristo sa atin sa pamamagitan ng mga kapatid natin kay Cristo.

Pray and Share (Col. 4:2-6)

Pray and Share (Col. 4:2-6)

Kumplikado na ang buhay natin. Sobrang busy. Maraming dapat asikasuhin, maraming bayarin na dapat pagtrabahuhan, maraming problema na dapat solusyunan – hindi lang personal, pati sa pamilya, pati sa bansa natin. Dahil sa dami-daming mga nangyayari sa araw-araw, nandun ang tendency natin na mawala sa focus. Na para bang mairaos na lang ang isang araw. […]

Peaceful and Thankful Hearts (Col. 3:15-17)

Peaceful and Thankful Hearts (Col. 3:15-17)

Dahil kay Cristo, makakapamuhay na tayo nang mapayapa at mapagpasalamat. ~ Ptr. Robin Siducon on Colossians 3:15-17 Dahil kay Cristo, makakapamuhay na tayo nang mapayapa at mapagpasalamat. ~ Ptr. Robin Siducon on Colossians 3:15-17 https://t.co/21jfkxASxi — Derick Parfan (@derickparfan) November 5, 2015

Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Sinabi ni Antonio Luna sa movie adaptation ng buhay niya na Heneral Luna: “Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili.” Totoo din iyan sa ating magkakapatid kay Cristo. Ang totoong giyera natin wala sa labas, kundi nasa loob, nasa puso natin. Lahat tayo na mga nakay Cristo lumalaban sa kasalanan. […]

Patayan ang Labang Ito! (Col. 3:5-11)

Patayan ang Labang Ito! (Col. 3:5-11)

Meron tayong totoong laban sa buhay, at ito ang dapat nating pagtutuunan ng panahon. Lahat tayo may nilalabanan pang kasalanan. Sa iyo, ano? At paano ka lalaban? Oo, patayan ang labang ito. Pero ano ang sandata mo sa labang ito? Wala akong steps na sasabihin sa inyo. Ang ipapaalala ko lang, tandaan mong nasa iyo na ang sandatang ito dahil nasa iyo si Cristo. Mapapatay mo lang ang kasalanang iyan – kahalayan, kasakiman, galit, hinanakit, kasinungalingan – kung paniniwalaan mong ang kayamanang hinahanap mo, pati kasiyahan at kabuluhan sa buhay, di mo makukuha sa ibang tao o sa sex o sa pera o sa popularity o sa approval ng ibang tao. Kay Cristo lang matatagpuan. Hangga’t di mo pinaniniwalaan nang lubos na kay Cristo lang ang buhay mo ay walang kulang, kumpleto na, mahihirapan ka sa laban sa kasalanan.

Look Up (Col. 3:1-4)

Look Up (Col. 3:1-4)

When I ponder upon the marvelous truths concerning my identity in Christ; that I am complete in Him, that I must acknowledge His preeminence over me, that I am supposed to be rooted and grounded in Him, yea, that I must recognize that He is my very life. Even more that I perceive that there is no power in me to make these things happen. I must constantly come to Him for grace and mercy. I must rely on Him completely. I need Him! I cannot live this Christian life apart from Him.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 938 other followers