8376249

Part 39: Portraits of Faith (Luke 18:1-17)

“Bahala na means that life is determined by an impersonal force called palad, suwerte or fate. Destiny has no face. It is unfeeling, disinterested and bears a stamp of unmoving finality” (Evelyn Miranda-Feliciano). Kaiba sa kaisipang “bahala na”, ang pananampalatayang Cristiano ay merong mukha, at ito ay ang mukha ng Diyos na nakay Cristo. Yan […]

13356

Baptism (free ebook)

Ano ang kahulugan ng bautismo? Sino ang dapat magpabautismo? Ito ba ay paraan o simbolo lamang ng kaligtasan? Bakit dapat akong magpabautismo? Ilan ito sa mga tanong na sasagutin sa booklet na ito. Pangunahing layunin nito na maging malinaw sa lahat sa atin ang kahulugan ng bautismo. Isa ito sa dalawang ordinansang itinagubilin sa atin […]

for blog

What is a “Fight Club”?

Nais ng Diyos sa bawat Cristiano ang magtagumpay sa laban sa kasalanan at patuloy na lumago sa pananampalataya kay Cristo. Isa sa pinakamabisang paraang ginagamit niya para dito ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ilang mga kapatid natin kay Cristo para sa labang ito. Kailangan natin ang bawat isa sa labang ito. Kailangan natin ng Fight […]

person-image

Are You a Good Person? (Videos in English and Filipino)

English version Filipino version

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 542 other followers